Фирми-наематели отказват служебни бележки на хазяите си
Фирми-наематели отказват служебни бележки на хазяите си / dariknews.bg

Фирми отказват да издават служебни бележки на хазяите на офисите им за изплатените наеми през изминалата година. Десетки жалби за това нарушение са постъпили в НАП през последните седмици.

Наемателите са задължени да издават бележки по образец, в които да са вписани размера на платените суми, както и удържания авансово внесен данък, напомнят от НАП. Първоначалната глоба при неспазване на тази наредба е 250 лева, а при повторно нарушение тя е двойна - 500 лева.

Санкцията е същата и за работодател, отказал да издаде служебна бележка за получени доходи на свой служител. Тя се подава, заедно с годишната данъчна декларация от физически лица, като конкретно бележката за доходи от наем се прилага към Приложение 4. Годишна данъчна декларация не подават единствено лицата, които през миналата година са работили само по трудов договор и нямат данък за довнасяне, както и няма да ползват данъчно облекчение.

Крайният срок за обявяване на доходите на физическите лица е 2 май. Досега това са направили близо 12 000 души от областта, като 1 450 от тях са подали годишните си декларации по интернет.