5000 на театър за седмица
5000 на театър за седмица / Thinkstock/Getty Images

Близо 5000 зрители са влезли в театралните салони през първата седмица на 19-тата „Сцена на кръстопът”. Фестивалът стартира с препълнен салон в Дома на културата за премиерата на „Сестри Палавееви” на  Драматичния  театър в Пловдив. Въпреки  осезателно променената среда, в която  ежедневно  се преплитат и небалансирано се провеждат разнородни по своя характер и съдържание културни прояви, форумът  запази своята творческа  устойчивост, коментира изпълнителният директор Димитър Малашинов.

 

През изтеклата първа  фестивална седмица  бяха  осъществени  10  представления, сред които  3 премиерни. Едно представление  падна заради ангижиментите  по лични причини на актрисата  Ернестина Шинова.  Чуждестранните спектакли от   Турция, Франция и Украйна се представят за първи път в България с професионален превод.

 

Видимо недостатъчен се оказа  интересът на младата театрална публика към   проведените в двора на театъра съпътстващи прояви.  В  отминалите фестивални дни  пловдивска публика успя да  се срещне с едни от най-големите имена на българския театър.