102-ма са личните асистенти в Асеновград
102-ма са личните асистенти в Асеновград / netinfo

105 души ползват услугите на 102-ма лични асистенти в Асеновград, съобщиха от общинската администрация. От тях 16 са деца. Социалната услуга се предоставя на нуждаещите се от месец май тази година. Тя се финансира по Проект ”Нови възможности за грижа”, който се изпълнява от  Агенцията за социално подпомагане  и  Община Асеновград.

С асистенти са хора с увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора над 65 г. с ограничения, семейства на деца, с увреждания и самотно живеещи тежко болни.

От май до сега 115 човека са се възползвали от услугите на 112 лични асистенти.