Започна приемът на молби за помощи за първокласници и за отопление
Започна приемът на молби за помощи за първокласници и за отопление / dariknews

До 30 септември ще се приемат молби за отпускане на еднократната целева помощ за първокласници, записани в държавно или общинско училище за новата учебна година, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Размерът на помощта е 250 лева. Молбите се подават по постоянен адрес в съответните дирекции „Социално подпомагане", след записване на детето в първи клас. Право на тази помощ имат семейства с доход по-нисък или равен на 350 лева на член от семейството, като доходът се изчислява средномесечно за предходните 12 месеца преди подаване на молбата. Подоходният критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини или близки.

 

 

От агенцията предупреждават, че в случаите, когато детето не тръгне на училище, родителите трябва да възстановят отпуснатата сума.

 

 

От 1 юли в дирекциите „Социално подпомагане" започна и приемът на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящата зима. Крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2014 г.