/ iStock/Getty Images
Започна почистване на речните корита в Плевен, съобщиха от Общината.

Български и чуждестранни дружества са кандидати за проект за електротранспорт в Плевен

Община Плевен е възложила тази дейност за поредна година на служителите от общинското предприятие "Паркстрой". Фирмата има за цел да отстрани всички отпадъци, попаднали във водата, да окоси тревата, както и да бъде премахната дървесно-храстовидна растителност.

Работата започна през тази седмица от коритото на река Тученица и ще продължи по протежението на Гривишка река, както и на канала, който е успореден на улица "Генерал Колев".

В Плевен започват поредица от летни културни събития със свободен вход

Фирмата "Паркстрой" традиционно всяка година поддържа според екологичните изисквания речните корита в Плевен. Има идея, ако държавата предостави парка "Кайлъка" за управление на Община Плевен, грижите за него да се поемат от същото предприятие, което стопанисва зелената система на областния град.