/ iStock/Getty Images
В Плевен Общинският съвет днес прие наредба, която определи изискванията към спортните клубове за ползване на общинските спортни обекти, съобщи пресцентърът на съвета. Наредба нр.37 е отразила всички норми на Закона за физическото възпитание и спорта, който е в сила от 18 януари 2019 г.

Приемат допълнителни мерки в подкрепа на бизнеса и културата в условията на пандемия

Освен регулиране на обществените отношения, свързани с използването на имотите на общината за спортна дейност, се дава възможност за инвестиции в тях, както и се създават предпоставки за по-доброто им управление.

Документът определя критериите за оценяване размера на предвидените инвестиции и контрол по изпълнението им; условията за оценяване на възможностите за развитие на спортната дейност, както и постигнатите спортни резултати, реда за подаване и разглеждане на заявленията с искане за ползване, класиране на участниците и сключване на договорите.

В Плевен ще създадат най-големия баскетболен фотоалбум и мащабен фототапет

Обектите на община Плевен ще могат да се отдават под наем на спортните клубове за срок от една до 30 години и посочени в наредбата условия и изисквания.
БТА