В Ловеч ще повишават капацитета на гражданското общество
В Ловеч ще повишават капацитета на гражданското общество / netinfo

Проект "Повишаване на капацитета на структурата на гражданското общество" ще се реализира на територията на област Ловеч в периода февруари 2008 - юли 2009 г. Изпълнител на проекта е сдружение “Гражданска инициатива за професионално и социално подпомагане” – София, в партньорство с две местни неправителствени организации.

“Целта е да се подобри капацитета на структурите на гражданското общество в областта, като се засили ролята и активното им участие във вземането на важни за развитието на региона решения”, обясниха от сдружението. В резултат на проекта се очаква да се усъвършенства и активизира диалогът и партньорството с администрацията на национално и регионално ниво.

Предвидено е да се направи проучване на стуктурите на гражданското общество в региона, да се извърши анализ и оценка на необходимата подкрепа за повишаване на капацитета им. Проектът се реализира по Оперативна програма "Административен капацитет".

Стойността му възлиза на 195 095 лева и се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет.