/ ДФСГ „Интелект“ Плевен
20 октомври е определен за Световен ден на статистиката през 2010 г. с Резолюция на ООН. България е една от 55-те държави - съавтори на Резолюцията.

ДФСГ „Интелект“ Плевен

ДФСГ „Интелект“ Плевен

Убедени в ролята на статистиката за развитието на информационното общество, учениците от ДФСГ „Интелект“ отбелязват този ден с постери и компютърни презентации.

ДФСГ „Интелект“ Плевен

Интересът и любознателността на учениците към тази наука има своя история - от две години в България се провежда Национална олимпиада по статистика за ученици, в която нашите отбори се класират на призови места. 

ДФСГ „Интелект“ Плевен