Установиха конфликт на интереси за главния юрист на община Ловеч
Установиха конфликт на интереси за главния юрист на община Ловеч / dariknews.bg

Главният юрисконсулт на община Ловеч, Христо Иванов е в конфликт на интереси по отношение на баща си, постанови Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Той е съгласувал мотивирано предписание, издадено от кмета, като е бил повлиян от частен интерес на свързано с него лице - в случая баща му, пише в решението. Юристът не е подал декларации за наличие на конфликт на интерес, с което е нарушил разпоредбите на закона. Установеният конфликт на интереси е заради имот на родителя на Иванов край Ловеч.

Решението на комисията подлежи на оспорване пред Административен съд - София, в 14-дневен срок от съобщаването му. В едномесечен срок от влизането на решението в сила, председателят на комисията ще издаде наказателно постановление, с което ще определи административното наказание.