spartanski
spartanski / dariknews.archive

"Големият въпрос е, дали бъдещето на Плевен предполага съществуването на такъв тип пазар и всяка седмица пари на данъкоплатците да отиват за почистването на кочината, която се оформя в района. Убедено твърдя, че решение на Общински съвет – Плевен, за създаване на пазар или тържище на общинския терен до зала „Балканстрой” няма, съответно няма и одобрен проект за разполагането на такова, няма и заповед на кмета за практическото реализиране на решението на Общинския съвет и приемане на проект. Всичко това означава, че пазарът е незаконен и всякакви коментари са излишни", това заяви на седмичната си оперативка кметът на Община Плевен Георг Спартански във връзка с породила се обществена дискусия относно нуждата от пазар на въпросния терен. Споровете започнаха след проведена миналата седмица акция на Областна дирекция на МВР–Плевен, по въвеждане на ред в паркирането с цел превенция на пътни произшествия и нарушения и други противозаконни прояви в района.

„В текстовете на Наредба 15 и Наредба 3, чл. 29, на Общинския съвет е описано как се създават тържища и пазари – открити и закрити, в терени общинска собственост. Има и още един въпрос, свързан с визията за развитие на града и дали визията предполага съществуването на битпазари от този род, незаконно разположени няколко пъти в месеца за много часове върху терени общинска собственост. Ще запитам още дали там се спазват елементарни хигиенни норми, дали зелените площи в района трябва да се използват за паркиране, не се ли създават редовно предпоставки за утежняване на организацията на движение, включително и за градския транспорт.
Това, за което Прокуратурата ме е сезирала и за което ще ме държи отговорен е, защо с мълчаливото съдействие на община, полиция и другите контролни органи там се дава възможност да се пласират стоки, които са забранени за употреба или пък стоки, които са придобити чрез кражба. Трябва ли официалната власт да толерира с бездействие едни абсолютно противозаконни действия, които не намират опора нито в закони нито в подзаконови нормативни актове, и дали търговците спазват законови изисквания за регистрация, за наличие на касови апарати, за плащане на данъци.
Въпросите ми са реторични, но няма да се съглася аз, както и контролните органи, да бъдем отговорни, че чрез мълчаливо съгласие толерираме това беззаконие, затова предприемаме мерки”,каза още Георг Спартански. Той беше категоричен, че въпреки недоволството на някои наши съграждани ще продължи да настоява незаконният т. нар. пазар до зала „Балканстрой” да бъде премахнат.
"Независимо от подписки и дискусии ще продължа да настоявам пред органите, тази язва да бъде премахната", заяви кметът на Плевен.