Ще провеждат социологическо проучване заради “Набуко”
Ще провеждат социологическо проучване заради “Набуко” / bg.wikipedia.org

Социологическо проучване ще се проведе през месеците октомври и ноември в общините, през които се планира прокарване на трасето на газопровода "Набуко". В това число попада и Община Плевен, уточняват от пресцентъра на местната администрация.

Проучването е във връзка с провеждането на Оценка на въздействието върху социалната среда /ОВСС/ на Проекта "Газопровод Набуко". Проучването ще се осъществи чрез анкетьори и ще обхване домакинства, избрани на произволен принцип от общо 58 населени места в страната. Целта е да бъде получена надеждна актуална информация за местните социално-икономически условия и специфики. Мнението на участниците в социологическото проучване ще представи важна информация за съществуващото социално-икономическо състояние на общините, ще допринесе за подготвяне на мерки за избягване или преодоляване на потенциално негативни въздействия. То ще помогне и за разбиране на възможностите, по които проектът ще може да бъде от полза на населението.

Тази информация е от голямо значение за изготвянето на ОВСС и за благоприятното развитие на проекта съобразно местния социално-икономически живот. В тази връзка отзивчивостта на гражданите към проучването ще е от сериозна важност, уточняват от Община Плевен.