Шефът на офиса на НАП-Плевен валидира Хартата на клиентите
Шефът на офиса на НАП-Плевен валидира Хартата на клиентите / nap.pleven

Този понеделник, директорът на офиса на НАП в Плевен Цветомила Потурлиева и Началник отдел „Услуги за клиенти" валидираха обновения стратегически документ „Харта на клиентите на НАП" гарантиращ модерно и справедливо отношение към бизнеса и гражданите от региона. От името на служителите в приходната администрация в Плевен полагайки подписите си, те символично потвърдиха, че всеки я познава, разбира ценностите, които тя съдържа и ще съобразява поведението си с тях. Това информираха от офиса на НАП в Плевен.

Всяка европейска приходна администрация има своя Харта, описваща ангажиментите и правата на клиентите й и очакванията в комуникацията помежду им. С новата си Харта данъчните се ангажират законността и спазването на правилата да са водещи в работата им и гарантират на гражданите и фирмите справедливо и честно отношение. В документа са описани също основните права и отговорности на клиентите при контактите им с приходната администрация. Плакатът с подписите е изложен на видно място в сградата на администрацията в Плевен, а на бюрата на служителите има разположени хартиени пирамиди с новия текст.

Хартата на клиентите е публикувана на www.nap.bg и поставя фокус върху насърчаване на доброволното изпълнение на задълженията за плащане на данъци и осигурителни вноски. С нея служителите на Агенцията поемат отговорност да реагират своевременно, когато са допуснали грешка. В документа са описани и очакванията към клиентите, които се изразяват най-вече в спазване на законовите правила, на данъчното и осигурително законодателство и уважение към служителите.

При утвърждаването на обновената Харта изпълнителният директор на НАП Бойко Атанасов изтъкна, че „Документът публично заявява визията на агенцията за следващите години и готовността ни да се развиваме, служейки на обществото".