/ Областна администрация Плевен
На 1 октомври се проведе първото заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата,  създадена на основание Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата и назначена със заповед на Областен управител на област Плевен.

Комисията бе председателствана от изпълняващия длъжността Областен управител на Плевен д-р Красимир Трифонов. На срещата присъстваха представители 11-те общини от областта, ОД на МВР- Плевен, РДПБЗН, Автомобилна администрация, РУО, ОПУ, ЦСМП, РЗИ, БЧК, Браншово сдружение на автобусните превозвачи в област Плевен и др.

Областна администрация Плевен

В първото си заседание комисията при вътрешни правила и план - програма за безопасност на движението по пътищата на областно ниво. Мерките, разписани в нея имат за цел намаляване на пътния травматизъм в областта.

В началото на 2020 г. предстои изготвянето и на Областна стратегия за безопасност на движението по пътищата.