Провериха предприятия за комплексни разрешителни и решения по ОВОС
Провериха предприятия за комплексни разрешителни и решения по ОВОС / netinfo

14 комплексни проверки са извършени от експертите от РИОСВ Плевен от началото на годината до момента, информират от пресцентъра на инспекцията.

При тях се проверява изпълнението на условия в издадени решения за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни намерения и в комплексни разрешителни. В проверките участват експерти от всички отдели и направления в РИОСВ Плевен – по опазване на водите, на въздуха, управление на отпадъците и опасни химични вещества. 6 от проверените предприятия са в Ловешка област, а останалите – в Плевенска. 4 акта за неизпълнение на условия в комплексни разрешителни са съставени до момента.

При проверките е установено, че предприятията не са изпълнили задължения, които са поели чрез превантивния документ. Комплексните разрешителни съдържат условия, съгласно които при спазването им операторът гарантира опазване на околната среда. От операторите са изискани причините за неизпълнение и предприетите коригиращи действия. И четирите предприятия са представили такива мерки в РИОСВ – Плевен.

Няма констатирани нарушения за неспазване на поставени условия в решения за оценка на въздействието върху околната среда при извършените до момента комплексни проверки.

В комплексните проверки участват и представители на Басейнова дирекция “Дунавски район” – Плевен.