/ dariknews.archive
На 3-ти април се състоя официалното откриване на обект „Канализационна и водопроводна мрежа на град Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ - етап IА“, по проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“.

cikal
dariknews.archive

Откриването започна с изпълнения на фолклорен танцов състав при читалище „Неофит Рилски“, след което беше отслужен водосвет.

cikal
dariknews.archive
 

Събитието се състоя в присъствието на кмета на Община Долна Митрополия Поля Цоновска, зам.-кмета на Община Плевен Стефан Милев, председателя на Общински съвет - Долна Митрополия, Петър Петров, кмета на Тръстеник Емил Денков, представители на управляващия орган и фирмите - изпълнители, жители на Тръстеник и общината. Специален гост беше и председателят на Общинси съвет-Плевен Мартин Митев.

cikal
dariknews.archive
 

Преди да бъде прерязана лентата на обекта, кметът на Община Долна Митрополия Поля Цоновска отбеляза, че това е първият и единствен към момента в страната партньорски проект между две общини, който е и сред най-проверяванете проекти в България.

lenta
dariknews.archive

„Много малко хора знаят колко много усилия коства изпълнението на един такъв голям инфраструктурен обект, който касае толкова много хора“, заяви кметът на Община Долна Митрополия Поля Цоновска и благодари за усилията на екипа си, на местния парламент в Долна Митрополия, за взетите неведнъж тежки решения за общината и нейното бъдеще, на Община Плевен за партньроството.

cikal
dariknews.archive

„Така или иначе, след пет години подготовка и две години реална работа в Долна Митрополия и Тръстеник настъпи и финалът на обектите“, отбеляза тя. Поля Цоновска благодари и на жителите на градовете Долна Митрополия и Тръстеник за проявеното търпение по време на ремонтите и пожела успех в изпълнението и на останалите обекти от проекта. Тя отправи и специални поздрави към кмета на Плевен Георг Спартански за благосклонното му отношение относно работата между двете общини.

cikal
dariknews.archive
 

Проектът „Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия“ се осъществява по процедура „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския кохезионен фонд.

lenta
dariknews.archive

Строително-монтажните работи по обекта стартираха септември 2017 г. С изпълнението на обекта в Тръстеник е изградена 31 776 м водопроводна мрежа, а второстепенната канализационна мрежа и главните колектори за битови води са с дължина 38 676 м.

lenta
dariknews.archive

Общата дължина на дъждовния колектор е 1094 м. Към обекта е изградена и Канализационна помпена станция. Общата стойност на изпълнените СМР е близо 27,32 млн. лв. без ДДС, от тях близо 24,56 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ и 2,76 млн. лв. - собствен принос.

cikal
dariknews.archive

cikal
dariknews.archive

cikal
dariknews.archive

cikal
dariknews.archive

cikal
dariknews.archive