ОФКСпартак - Плевен избира нов Управителен съвет
ОФКСпартак - Плевен избира нов Управителен съвет / dariknews.archive

Днес в Актовата зала на Община Плевен ще се проведе Общо събрание на членовете на Общински футболен клуб "Спартак-Плевен", информираха от общинския пресцентър.

Редовното годишно събрание се свиква на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.14 и чл.15 от Устава на ОФК "Спартак-Плевен" по инициатива на Управителния съвет на Общински футболен клуб "Спартак-Плевен".

Дневният ред включва две точки:

1. Избор и освобождаване на членове на Управителния съвет.
2. Разни.

При липса на кворум и на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.16 от устава събранието се отлага с един час за по-късно при същия дневен ред и се счита за законно проведено независимо от броя на явилите се членове.
При гласуване всеки член има право на един глас.

Съгласно чл.19 от устава на сдружението решенията на ОС, касаещи избор и освобождаване на членовете на Управителния съвет, се вземат с квалифицирано мнозинство повече от 2/3 от гласовете на присъстващите и представени на събранието членове на ОФК "Спартак-Плевен".

Началото на Общото събрание е в 16:00 часа в Актовата зала на Община Плевен.