Официално откриват реновираната сграда на ДФСГ"Интелект" в Плевен

dfsg intelekt
dfsg intelekt / dariknews.bg
На 19-ти април от 12:00 часа ще се проведе официална церемония „Официално откриване на обект”, която ще се състои пред централния вход на ДФСГ"Интелект" в Плевен в рамките на проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ – Плевен“, по който Община Плевен е бенефициент. Проектът се осъществява по  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Ще присъстват: представители на ръководството на Община Плевен и служители; представители на ръководството на ДФСГ „Интелект“ и служители; представители на фирмите -изпълнители ; екипът за управление на проекта.
На пресконференция преди официалната церемония ще бъдат оповестени постигнатите резултати от изпълнението на проекта, които са насочени към създаване на условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура на ДФСГ "Интелект"- Плевен.