Общинските съветници ще гласуват възлагане на проект за общ устройствен план на Плевен
Общинските съветници ще гласуват възлагане на проект за общ устройствен план на Плевен / netinfo

Предложение относно възлагане и изработване на проект за Общ устройствен план на Плевен ще гласуват местните общински съветници на предстоящата сесия на 24 април.

Последната подобна актуализация е правена в периода 2000 – 2001 година, тя е била частична и е обхванала подсистемите образование и детски заведения. Тогава не са били включени териториите на жилищните комплекси „Кайлъка”, „Сторгозия”, „Стара гара”, „Дружба” и жилищен район Бейски баир”. Към настоящия момент реституцията на териториите в тези квартали е приключила на 99%, като по действащите общ устройствен план и подробен устройствен план 16 урегулирани поземлени имота са предвидени за изграждане на училища и детски градини.

В предложението от кмета Найден Зеленогорски до общинските съветници се казва още, че трябва да се направи цялостна оценка на необходимостта от терени в тези райони на подсистеми училища и детски заведения и да се създаде възможност за бъдеща реализация на потребностите в условията на променените обществено-икономически и устройствени условия.