/ obshtina guljanci
С Постановление за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г. е удължен срока за предоставяне на социалните услуги в домашна среда „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“. Вече е регламентиран реда за финансиране и са подписани споразуменията с общините, които предоставят услугите.

Центърът за обществена подкрепа вече е постоянна дейност към Община Гулянци

Срокът е удължен до 31 август 2019г. Средствата, предвидени в държавния бюджет, са определени на база средномесечният размер на изразходваните средства по сключените споразумения през 2018 г. между АСП и съответната община, при отчитане нарастването на минималната работна заплата от 1 януари 2019 г.

Кметът на община Гулянци зарадва децата от детските градини с коледни подаръци

59 са потребителите  на услугата в община Гулянци. За тях полагат грижа 50 лични асистенти. Те започнаха работа в периода 2016 - 2017 година по проекта на общината „Алтернатива за независим и спокоен живот”, финансиран по ОП РЧР. През 2018 и 2019 срокът за предоставяне на услугата беше удължен с финансиране от държавния бюджет.