/ dariknews.archive
„Мостът над р. Искър при Червен бряг е частично компрометиран с поддала в средата колона. Проблемът е съществувал от доста време. Вероятно това, в комбинация с липсата на ограничения за преминаването на тежкотоварни машини по него, инициативата за което трябва да дойде от страна на местната власт, допълнително е утежнило ситуацията”, каза областният управител Мирослав Петров след като на 24 октомври, заедно с директора на Областно пътно управление инж. Ивайло Денчев и специалисти в областта на мостовото строителство, огледаха на място компрометираното мостово съоръжение.

Мирослав Петров: Ситуацията в Червен бряг е под контрол

„Онова, което трябва по най-бързия начин да се направи е кметът на община Червен бряг да подаде в Областна администрация апликационна форма с опис на щетите, инженеринг и КСС, която ние ще изпратим до Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Това е една бърза писта, която държавата дава, за да може в спешен порядък да бъдат извършени неотложни строително-монтажни работи с цел укрепване на моста”.

Частично бедствено положение обявиха в Червен бряг заради аварирал мост

„Ситуацията е под контрол. С подходящи укрепващи елементи мостът може да бъде укрепен и да бъде ремонтиран. Очаквам да получа апликационната форма от кмета на общината, за да действаме възможно най-бързо и държавата, със съответните адекватни на ситуацията механизми, да предостави необходимата помощ”, обобщи областният управител Мирослав Петров.