/ dariknews.archive

Заради аварирал мост над река Искър при червенобрежкото село Горник, със своя заповед кметът на Община Червен бряг Данаил Вълов обяви частично бедствено положение. Причината е, че на 23-ти октомври по обяд е аварирал мост при село Горник, който свързва околните населени места с града, поради което съоръжението е затворено за движение.

Бедствено положение обявиха за част от територията на Община Червен бряг

Проблемът засяга пет села - Горник, Сухаче, Лепица, Чомаковци и Глава, както и град Койнаре, чиито жители няма как да стигнат до общинския център. Заради големия обходен маршрут става критично обслужването на болните на хемодиализа, пациентите на спешния център, учениците, както и снабдяването на населението със стоки от първа необходимост.

Обявено е и тридневно прекъсване на учебните занятия за учениците в региона.