Ловешка фирма пусна най-големия ветрогенератор в страната
Ловешка фирма пусна най-големия ветрогенератор в страната / netinfo

Най-големият ветрогенератор в страната официално бе пуснат в експлоатация в плевенското село Сомовит. Инвестицията е на ловешката фирма „Велга” и е на стойност 3 200 000 евро. Генераторът е немски, а мощността му е 2,5 мегавата на час. Производството на ел. енергия започва при вятър от 3,5 метра в секунда и развива максимална мощност при 13 метра в секунда. Цялото съоръжение тежи 360 тона.

Проектът е реализиран в рамките на две години. Генераторът е включен в енергийната система на страната и подава енергия, която се разпределя в зависимост от потреблението, каза представителят на фирмата Лазарин Дочев. 186 лева на мегават за ел.енергия от вятърни генератори плаща държавата и по този начин стимулира инвестициите в този алтернативен източник на енергия.

Това е вторият проект на фирмата в землището на село Сомовит. Първият стартира през 2006 г., когато започва работата по изграждането на 3 пробни генератора. В тях са вложени 2 милиона евро. Районът е избран след предварително направени проучвания, анализи, годишно замерване на ветровете, изчисления за мощността на вятъра.

Намеренията ни са да разширим парка с нови 48 генератора с общо 120 мегавата мощност. Ще бъдат вложени 170 милиона евро, каза Лазарин Дочев. Идеята е изграждането на парка да се реализира до 4 години. Очаква се финансиране по европейски програми, които ще гарантират 20 процента възвръщаемост на капиталовложението. Разчита се и на средства от програма на ирландското правителство за реализирани икономии на въглероден двуокис.

Инвестицията във ветрогенераторния парк е една от най-мащабните през последните години на територията на Плевенска област, каза депутатът Румен Петков. Според него, това е сериозно основание компанията да кандидатства за инвеститор клас А. Така държавата ще има възможност да подкрепи тази инвестицията и да развие инфраструктурата на обекта. Освен това Министерството на икономиката и енергетиката трябва да се ангажирана с изграждането на подстанция към ветрогенераторния парк при Сомовит. По този начин ще се направи една стъпка, която ще изрази волята на българското правителство за изграждане на алтернативни енергийни източници, смята Румен Петков.

Проектът е свързан с приоритетите и политиките, заложени в областната стратегия за развитие 2005-2013 г., каза областният управител Цветко Цветков. Заложено е развитие на инвестициите във възобновяемите енергийни източници в две направления – строителство на ветрови паркове за производство на електроенергия и строителство на фотоволтаични паркове. Вече има конкретни резултати и в двете направления. Очаква се до месец да започне изграждането на първия мащабен фотоволтаичен парк в Плевенска област.