/ ThinkStock/Getty Images
Плевен получи безвъзмездно нова компютърна техника за учениците, настанени в седемте центъра от семеен тип, съобщиха от общината.

Общината е бенефициент по проекта, финансиран от Фонд "Социална закрила" на стойност близо 30 хиляди лева. Цели се постигане на непрекъснат образователен процес на 60 деца и младежи, които се учат в центровете. Средствата са осигурени по целева програма от министъра на труда и социалната политика.

Доставени са 28 преносими компютри с лицензиран софтуер, 28 таблети, седем мултифункционални устройства.

Според специалистите тази техника ще помогне на учениците да се повиши тяхната самостоятелност и да завършат успешно учебната година. Това е предпоставка за преминаването им в следваща форма на обучение и професионална квалификация, което дава по-добри шансове за реализация на пазара на труда, посочват от община Плевен.