eskus
eskus / obladmin-pleven
В изпълнение на заповед на областния управител на Плевен Мирослав Петров комисия от Областна администрация извърши проверка на работата на наетите по програмата за заетост лица, чиято отговорност е почистването от растителност на  археологическия резерват „Улпия Ескус“ в Гиген.

Проверката  е изненадваща и резултатите от нея сочат, че дейностите се извършват в очаквания обем и качество. Площите се косят. Храстовидната растителност е почистена.
С оглед създаване на необходимите условия за работа на четиримата работници е  предоставено оборудване, съответните  консумативи,  предпазни средства и хербицид за трева.

ulpiaeskus
obladmin-pleven

Работниците имат задачата да поддръжат проходми  пътеките  за туризъм и тревните площи, да извършват  санитарно почистване от храстовидна и дървесна  растителност, почистване на издънки,  товарене и разтоварване на растителни отпадъци до определените места. Наред с това в задълженияа им влиза и обхождането на района на Археологическия резерват, сигнализиране в случай на забелязани от тях нерегламентирани дейности, които са  извършвани на територията на резервата.

Периодът на заетост на четиримата работници, ангажирани за поддръжката на археологически резерват „Улпия Ескус“, е от 2 май до - 1 ноември 2017 г.
Проверките ще продължат.