Кметът на Червен бряг алармира за заплаха за здравето и живота на хората, поради бездействието на АПИ
Кметът на Червен бряг алармира за заплаха за здравето и живота на хората, поради бездействието на АПИ / archive.dariknews

Със свое писмо, кметът на Червен бряг Павлин Филюовски информира своите съграждани за бездействието на Агенция пътна инфраструктура/АПИ/ по отношение състоянието на републиканската пътната мрежа в Община Червен бряг, поддържана от агенцията.

Публикуваме пълния текст на писмото:

Уважаеми дами и господа,

До началото на 2014 година пътищата от Републиканска пътна мрежа /РПМ/ в урбанизираните територии на община Червен бряг се поддържаха със средства превеждани от Агенция Пътна Инфраструктура /АПИ/. Въпреки, че средствата бяха крайно недостатъчни общината успяваше да ги поддържа в задоволително състояние.

С изменението на „Закона за пътищата" в началото на 2014 година, съгласно чл.30, ал.3, Агенцията осъществява дейностите по текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 000 души. С това изменение задължението по поддръжката на РПМ остава изцяло на АПИ.


Общинска администрация - град Червен бряг многократно е сезирала Областно Пътно Управление - гр. Плевен за лошото състоянието на участъците от републиканската пътна мрежа на територията на община Червен бряг /улиците „Г.С. Раковски", „П. Славейков", „14-ти Септември", „Антим I", ул„Търговска", „Княз Борис"; ул. „Милчо Симеонов" в град Койнаре и др./.

Бездействието на АПИ по отношение поддържането на пътната мрежа в нашата община следва да бъде прекратено незабавно. След изменението на закона до момента АПИ няма извършен ремонт на територията на общината.
Това бездействие води до влошаване на състоянието на пътните участъци, което не позволява нормалното им и безопасно използване по предназначение.
Това е против интересите на жителите на община Червен бряг, създава предпоставки за ПТП и застрашава живота и здравето им.

С уважение,

Павлин Фильовски

Кмет на Община Червен бряг