Strahil Najdenov
Strahil Najdenov / dariknews.archive
В ХГ"Илия Бешков" в Плевен беше представена изложбата на Страхил Найденов "Мозайка".
Творецът е роден на 2 септември 1973 г. в Плевен. Работи в областта на мозайката, 3D мозайката и скулптурната мозайка като използва естествени камъни, минерали и керамика. Член е на Съюза на българските художници, на Международната асоциация за пластични изкуства АИАП (ЮНЕСКО), както и на Дружеството на плевенските художници.

Strahil Najdenov
dariknews.archive

За Дарик, художникът сподели:
"Това е моята осма самостоятелна изложба, отново само с мозайка и е най-всеобхватната от всичките до сега, за което благодаря на ХГ“Илия Бешков“ за предоставената възможност. Всичките 100 работи, които съм изложил представят в почти пълен вид работата ми за последните две години.

Strahil Najdenov
dariknews.archive

В експозицията са включени, както класическите мозаечни пана за стена, така и типичните за моята работа триизмерни мозайки и скулптурни мозайки. Работите са изпълнени изцяло в естествен камък и ръчно сечен тесер в също типичната за мен директна техника“, обясни Страхил Найденов.

Strahil Najdenov
dariknews.archive

Той сподели, че няма свой фаворит сред творбите си, но посочи пример с нещата, изпълнени в „триизмерна мозайка“, техника с която по думите му единствено той работи в България.

Strahil Najdenov
dariknews.archive

В тази техника в изложбата са „Чуваш ли ме“, „Ръкописът“, както и „Големият триптих“, с който художникът се е представил на юбилейната изложба на секция „Монументални изкуства“ на „Шипка“-6 в столицата.

Strahil Najdenov
dariknews.archive

Уникални са и скулптурните творби в експозицията на Страхил Найденов, изпълнени в техниката „камък във камък“, за които авторът твърди, че също нямат аналог в страната.    

Strahil Najdenov
dariknews.archive

Strahil Najdenov
dariknews.archive

Strahil Najdenov
dariknews.archive

Strahil Najdenov
dariknews.archive

Strahil Najdenov
dariknews.archive

Strahil Najdenov
dariknews.archive

Strahil Najdenov
dariknews.archive

Strahil Najdenov
dariknews.archive