Готов е проектът на общината за Устойчива градска мобилност - 2015-2025
Готов е проектът на общината за Устойчива градска мобилност - 2015-2025 / dariknews.archive

Община Плевен изготви проекта на План за устойчива градска мобилност на Плевен /ПУГМ/ за периода 2015-2025 г. Документът е качен на сайта на местната управа и всеки може да се запознае с него, уточниха от общинския пресцентър.

Проектът на плана е изготвен във връзка с изпълнението на проект „BUMP - Планове за устойчива градска мобилност", финансиран от Хоризонтална програма „Интелигентна енергия - Европа" на Европейския съюз. Общата цел на документа е транспортната система на Плевен да се развие като устойчива във времето, основана на модерни технологии, конкурентоспособна, ефективна и лесна за ползване.

Десет са основните направления за целенасочено въздействие в посока развитие на системата за градски транспорт, посочени в ПУГМ.

Целият документ е с обем от над 70 страници. Част от Плана е анализ на средата, където се посочва, че според последното преброяване от 2011 година в град Плевен живеят 106954 души, което е 82% от населението на общината и 40% от това на областта. Тези данни отреждат на Плевен седмо място по големина като град в България. Относно гъстотата на пътната мрежа в община Плевен се посочва, че тя е около средната за страната с 33 пътища с обща дължина 313,917 км, от които 154,417 км са републикански трасета. В анализа на транспорта са изброени и редица проблеми, на които трябва да се търси решение.

Проектът на План за устойчива градска мобилност на Плевен предстои да бъде обсъден и публично, поради което Община Плевен свиква на 17 юли за първо заседание новосформирания Консултативен съвет по транспорта.

Съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация след това Планът за устойчива градска мобилност на Плевен (2015-2025 г.) се разглежда на сесия на Общинския съвет.