/ dariknews.archive

В последните дни на месец юли е извършен добив на дървесина - иглолистни дърва за огрев от черен бор, в ЗМ „Кайлъка”, отдел 267, съобщават от Териториалното поделение „Държавно горско стопанство” – Плевен, чиято собственост е посочената горска територия.

От там информират, че жители на град Плевен, които не притежават и не са наследници на горски имоти, могат да закупят за лични нужди добитата дървесина на временен склад от черен бор на цена от 54 лв. с ДДС за плътен кубик съгласно утвърден ценоразпис за 2018 г.

Желаещите могат да се обаждат на тел. 064/840 190 до 06 август.