gigen
gigen / obshtina guljanci
Започнаха ремонтните дейности по проекта на Община Гулянци „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на СУ „Асен Златаров” с. Гиген”. Той се изпълнява по програма „Красива България” и е на стойност 238 536 лева, от които 53% финансиране от общината и 47% от програмата.

gigen
obshtina guljanci

Проектът цели подобряване на учебната среда и значително намаляване на разходите за отопление. Това ще бъде постигнато, чрез полагане на външна топлоизолация на сградата - 10см., топлоизолация на тавани, подмяна на дограма, ремонт и хидроизолация на покрив, поставяне на нови улуци. Ще бъде извършено още шпакловане и боядисване, ремонт на физкултурния салон и подмяна на осветлението.
Проектът има и социална насоченост. Според условията на „Красива България”, 5% от стойността му ще бъдат използвани за професионално обучение на безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда.

gigen
obshtina guljanci
 

Сградата на СУ „Асен Златров” в село Гиген е строена през 1928 година. През последните години общината и училищното ръководство я поддържат в много добро състояние, чрез реализирането на различни проекти и текущи ремонти. На част от сградата беше сменена дограмата, по Националната програма за оптимизация на училищната мрежа бяха изградени вътрешни санитарни възли и извършен ремонт и оборудване на класните стаи.

gigen
obshtina guljanci

Училището е второто по големина в община Гулянци. В него се обучават 208 деца от I до XII клас. Работят 26 души - педагогически и непедагогически персонал.