Фаталната сесия донесе успех на Спартански
Фаталната сесия донесе успех на Спартански / netinfo

Георг Спартански остава на поста председател на Общинския съвет Плевен. Това стана ясно след тайно гласуване на днешната извънредна сесия на Общинския съвет, свикана специално, за да се реши дали той ще продължи своята работа на председателското място или ще бъдат прекратени правомощията му. Представителите на коалиция “Заедно за Община Плевен” отказаха да участват в гласуването.

Избрана комисия от 5 души с председател Стефан Катев, трябваше да преброи бюлетините и да отчете вота. В комисията влязоха още Стефан Ганев, Георги Милев, Ленко Тодоров и Илиян Беров. След два часа и половина, Стефан Катев представи резултатите от гласуването, в което са участвали 27 общински съветници от общо присъствали в залата 48. Георг Спартански запазва поста си, след като само 25 от съветниците гласуваха “за” отстраняването му, а двама - “против”.

Чувствам се леко омерзен, че по отношение на мен се използва думата „фалшификатор”. Това заяви по време на днешната извънредна сесия на Общинския съвет преди гласуването Георг Спартански. Сесията се проведе след като 27 общински съветници внесоха писмено искане за оставката на Спартански. В своята реч той коментира подробно трите мотива, с които се иска оставката му.

Първия мотив, че не е отчитал командировъчни пари, Спартански обори с аргумента, че за 9 години и 4 месеца, в които е председател на местния парламент, не е получавал стотинка за командировъчни разходи, а в заповед на кмета се посочва, че се отчитат „получените пари”. „Изготвя се отчет за „получените пари за тримесечие”. Изненадвам се от това, че колеги юристи също са подписали искането”, каза той.

Вторият аргумент на вносителите на искането е, че Спартански е добавил текст към решение на Общинския съвет и по този начин го е променил. Той поясни, че става въпрос за чисто технически момент, който не противоречи на приетото от съветниците решение.

Третият мотив на вносителите беше, че Общинският съвет е приел решение за безвъзмездно право на ползване на общински имот от Център „Отворена врата” за изграждане на Кризисен център. Решението е прието с 31 гласа, а според Закона за общинската собственост трябва да е прието с 2/3 мнозинство, т. е. трябвало е да гласуват 34 от общинските съветници. „За 9 години и 4 месеца е нормално човек да допусне техническа грешка при стреса, на който съм подложен. Но и никой от вас, 40 съветници, не ме е поправил. Благодаря на областния управител, че е забелязал този пропуск. Бях уведомен и веднага на следващото заседание на Общинския съвет подкрепихме проекта с нужното мнозинство. В това няма никаква драма”, каза още Спартански.

“Резултатите от днешното гласуване са такива, каквито са, няма да ги коментирам. Аз казах, че ще приема всяко ваше решение както в единия, така и в другия смисъл”, каза след като чу резултатите Георг Спартански. Той допълни, че е важно общинските съветници да обърнат лице към пряката си работа, а тя е такава, че още в следващите дни до края на месеца ще има заседание на Общинския съвет по отношение на бюджета на Община Плевен, който не е приет.

“Вярвам, че започналите политически консултации на кмета на общината и неговия екип с представителите на различните политически сили ще доведат до това да направим нужните и полезни корекции в бюджета и да можем да го приемем – един добър бюджет, който да бъде не за нас като съветници, не за едната или другата политическа партия или коалиция, а в интерес на жителите на община Плевен, които очакват именно това от нас”, уточни новият стар председател на Общинския съвет.

Чуйте в звуковия файл какво каза след обявяването на резултата Георг Спартански.