тайно гласуване

28.06.2013

Преглед на печата

Във вестник "Посредник" този петък пише: Колко съветници одобриха учредяване на Общински ...
loading