kontejneri
kontejneri / obshtina guljanci
Община Гулянци закупи 94 нови контейнера тип „Бобър” на стойност 50 000 лева. Те са разпределени между всички населени места, спрямо нуждите и по усмотрение на кметовете.

kontejneri
obshtina guljanci
 

Подобряването на сметосъбирането на територията на община Гулянци е сред приоритетите на кмета Лъчезар Яков. „Това е дейност, която стартирахме от нулата и постепенно усъвършенстваме и подобряваме, спрямо възможностите си.” – коментира той и допълни – „Събираемостта от такса смет е средно 50%, което не е достатъчно да покрие всички разходи по сметосъбирането и сметоизвозването. Въпреки това, не сме увеличавали данъчната тежест на хората през последните години и нямаме намерение да го правим. Смятам, че се справяме – сметосъбирането е организирано на две седмици, периодично инвестираме в допълнителни съдове и автомобили. Само за последните три години сме отделили 165 000 лева за нови контейнери  и 50 000 лева за сметосъбирачка. Въпреки трудностите, постепенно осигуряваме пълно и ефективно обхващане на всички домакинства”.

kontejneri
obshtina guljanci