АС-Велико Търново потвърди доживотна присъда за убийство в Мъртвата долина
АС-Велико Търново потвърди доживотна присъда за убийство в Мъртвата долина / dariknews.archive

Състав на Апелативния съд във Велико Търново е потвърдил присъдата на Плевенския окръжен съд, с която  е наложено наказание доживотен затвор на подсъдимия Георги Георгиев, съобщиха от съдебната палата в старата столица.

Окръжният съд в Плевен е признал за виновен в това, че на 31 май 2008 г. в местността Мъртвата долина, в язовир „Мъртва долина - 2", умишлено умъртвил Анатоли П.П., като деянието представлява опасен рецидив. На същата дата се заканил на Н.Г.Г. с престъпление против нейната личност - изнасилване и убийство, и това заканване възбудило основателен страх за осъществяването му.

Плевенските магистрати наложиха на подсъдимия най-тежкото от наказанията за двете отделни деяния, а именно доживотен затвор при първоначален специален режим. Със същата присъда той е осъден и да заплати сумите от по 50 000 лева на гражданските ищци П.П.П. и Р.М.П., представляващи обезщетение за претърпените в резултат на престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва.

Делото в Апелативен съд е образувано по жалба от процесуалния представител на подсъдимия Георгиев, като с жалбата се прави искане за отмяна на присъдата и постановяване на нова, по силата на която Георгиев да бъде признат за невинен и оправдан и по двете обвинения. Жалбата е била поддържана в проведеното на 20 юни т.г. съдебно заседание пред въззивната инстанция. Частните обвинители и граждански ищци не са се явили на заседанието и не са били представлявани в съдебното заседание. Апелативният прокурор е заел становище да се потвърди присъдата.

Според състава на Апелативен съд - Велико Търново, жалбата е неоснователна. Въззивният съд приема изцяло правните изводи на първоинстанционния съд по отношение на квалификацията на деянието, фактическата обстановка и анализа на доказателствата. По отношение на умисъла на престъплението съставът на Апелативния съд е посочил в мотивите си, че не приема доводите на Окръжен съд - Плевен за наличие на пряк умисъл, като споделя становището на обвинението, че деянието е извършено при евентуален умисъл. Този извод се подкрепя от цялостното поведение на подсъдимия и тройната съдебномедицинска експертиза.

Независимо от това, че престъпленията, извършени при пряк умисъл, са по-тежко наказуеми спрямо тези, извършени при евентуален умисъл, въззивният съд намира, че следва да бъде потвърден размерът на наказанието, определен от Плевенския съд. Този извод е обусловен от високата степен на обществена опасност на деянието и изключително високата степен на лична обществена опасност на дееца. Преди извършването на настоящото престъпление Георгиев е осъждан четири пъти за тежки умишлени престъпления (за престъпления срещу собствеността, средна телесна повреда, изнасилване, притежание на наркотични вещества).

Съставът на Апелативния съд споделя извода на Окръжния съд в Плевен, че наказанието следва да бъде определено при изключителен превес на отегчаващи отговорността обстоятелства - подсъдимият е с много лоши характеристични данни, допълнени от изготвената съдебнопсихиатрична експертиза, като същевременно с това е осъждан четири пъти с влезли в сила присъди за други престъпления, след момента на извършване на деянията, за което е подсъдим по настоящото производство. Поради това въззивният съд намира, че наказанието, което е наложено, се явява единствена възможност подсъдимият да бъде лишен от всякаква възможност да продължи с престъпната си дейност.

Решението на Апелативния съд подлежи на обжалване пред ВКС в 15-дневен срок.