Община Перник обновява паркова зона в най-големия градски квартал "Изток", съобщиха от администрацията.

Паркът е разположен по протежение на река Струма върху площ от 22 068 кв.м. Той има 300 м асфалтови алеи, които са силно компроментирани. На места бордюрите липсват, а настилката е разбита.

Във вътрешността на парка са обособени места за почивка, класна стая на открито и място за игра на шах и табла. Съществуващите алеи не осигуряват достъп до целия парк, включително до разположената от южната му страна река Струма. Монтираните пейки и бетонови кошчета за отпадъци са недостатъчни и не обезпечават нуждите на гражданите.

Община Перник изгражда кръгово кръстовище до основния вход на града

Предвижда се да се изградят нови паркови алеи с дължина минимум 540 м, да се демонтират негодните за експлоатация съоръжения - метална сцена и скулптори, да се обособи кът за рекреация, да се направи парково осветление и видеонаблюдение и да се облагороди откритата класна стая. Ще се обособи алея по поречието на Струма, както и два нови входа - в югоизточния и северозападния край.

Предвидени са характерни места за градско изкуство и разполагане на информационни табели. Ще има и нова беседка с места за сядане на минимум 10 човека. За реализация на проекта община Перник е заделила 166 665 лв.
БТА