/ iStock/Getty Images
Община Перник ще изгражда кръгово кръстовище в кв. "Иван Пашов", до основния транспортен вход/изход на града, съобщиха от Общината.

Кръстовището сега е четириклонно, образувано е при пресичането на основни транспортни артерии в града - улиците "Юрий Гагарин", "Св.св. Кирил и Методий" и "Първи май". В участъка на кръстовището ул. "Св.св. Кирил и Методий" съвпада с трасето на републиканския път Перник-Брезник.

Ремонтират трети подлез в Перник

"Юрий Гагарин" и "Св.св. Кирил и Методий" са част от първостепенната улична мрежа, с най-голямото транспортно натоварване. Кръстовището е близо до центъра на Перник, при входа/изхода на града откъм републиканския път София-Перник-Радомир. Заради това, особено в пиковите часове, трафикът е затруднен.

Община Перник е обявила обществена поръчка за инженеринг - проектиране и строителство на кръговото кръстовище с прогнозна стойност 894 166 лв. Северозападно от кръстовището е планиран паркинг с площ 800 кв. м, а срещу него - улица за достъп до съществуващите сгради.
БТА