река Струма
река Струма / БГНЕС, архив
Предстои почистване на речното легло на р. Струма край Батановци, съобщиха от областната администрация. Ще се подобри проводимостта в участък с дължина около 1200 м по течението на реката от моста в пернишкия квартал "Бела вода" до гр. Батановци.

Поради формирането на острови от земни маси в коритото на реката при преминаване на високи води, храстовидната и дървесната растителност, изхвърлените битови, строителни и промишлени отпадъци, пропускателната способност на реката в този участък е силно намалена.

В това си състояние речното легло не осигурява в пълна степен проводимостта на водното течение и не изпълнява предназначението си. Съществува непосредствена заплаха от заливане и наводняване на обработваеми земеделски земи, терени и къщи, намиращи се в близост до реката.
С цел осигуряване на пропускателна способност и предотвратяване на риска от заливане на имотите в непосредствена близост до речното корито, областната администрация е обявила обществена поръчка на стойност 72 042 лв. без ДДС. Ще бъдат премахнати свлечените земни маси при бреговете и отстранена дървесната и храстовидната растителност в участъка.

Река Струма извира от южните склонове на Черни връх на Витоша. След язовир „Студена” и едноименнното село реката навлиза в Пернишката котловина.