Перник е миньорски град над 130 години
Необходима е държавна стратегия, съдържаща гаранции за бъдещето на миньорите, които ще останат без работа със закриването на въгледобива. Това коментира Здравец Ефтимов - директор на най-голямото въгледобивно предприятие в Перник "Мини - Открит въгледобив".

По думите му досега нито един политик не е посочил възможни варианти за преквалификация на заетите във въгледобивните мини. Според него няма сектор, достатъчно близък до миньорския, така че преквалификацията да бъде естествен процес. Дори пренасочването на въглищен миньор към златодобивна мина не е лесно, смята Ефтимов. 

Членовете на КНСБ при ТЕЦ „Марица-изток“ 2 ЕАД са в протестна готовност

В "Мини - Открит въгледобив" работят над 400 души. Допълнително са наети подизпълнители за извършване на основни и спомагателни дейности. "Много от тях са развили своя бизнес покрай нас. Във всички миньорски краища на България ситуацията е същата.

Реално броят на хората, които ще пострадат при необмислено и непоследователно ликвидиране на въгледобива в България, са далеч повече от пряко заетите. Практиката показва, че един работник  във въгледобивно предприятие води след себе си още 5-6 човека, ангажирани в спомагателни и обслужващи основното производство дейности.

За тях държавата също трябва да помисли.“ убеден е Здравец Ефтимов. Перник е миньорски град над 130 години.  
Елка Робева, БТА