Монтиран е електропастир заради набезите й
Пчелните кошери на жителите в пернишкото село Чуйпетльово са обект на нападения от млада мечка.

Служители на Държавно ловно стопанство "Витошко-Студена" помагат на местните да ги опазят, съобщават от Югозападно държавно предприятие.

Те са монтирали електропастири около кошерите в двора на възрастна жена.

След подадени сигнали за зачестили набези над пчелни семейства в селото са извършени проверки от ДЛС "Витошко-Студена" и РИОСВ - София. Установено е, че са нанесени щети на 15 кошера с пчелни семейства. Ловните специалисти извършват денонощни наблюдения с фотокапани, за да проследят дали набезите на мечката ще продължат.

През декември 2018 г. майка с малко мече бяха заснети в района на ДЛС "Витошко-Студена" след проверка по сигнал за нападение от кафява мечка на пчелин. Кошерите се намирали в частен имот в района на стопанството. Няколко месеца по-късно малко мече се появи в двор в село Кладница.

Мечките са част от екосистемата на Витоша, припомнят от ловното стопанство. По техни наблюдения и на база заснетото от фотокапаните към момента броят на животните в планината е над 15, като числеността им ежегодно се увеличава.

Ежедневно специалистите от ДЛС "Витошко-Студена" подхранват горските обитатели, като на 35 места има поставени хранилки с царевица и гранулиран фураж.

Над 150 тона фураж годишно се използва за изхранване на благородни елени, сърни, муфлони, лопатари и мечки.
БТА