/ iStock/Getty Images
Поради увеличените в пъти разходи на община Берковица за ток месната управа въвежда режим на улично осветление, съобщи кметът Димитранка Каменова.

В града осветлението ще се гаси от 00:00 до 04:00 часа през нощта.В 15 от селата на общината то ще се гаси от 22:00 до 05:00 часа, в село Бързия, приз което преминава пътят Монтана-Берковица-София и денонощно има голямо движение на автомобили, ще се гаси от 00:00 до 04:00 часа. В селата Замфирово и Боровци уличните лампи няма да светят от 23:00 до 05:00 часа. Не се въвежда никакъв режим на уличното осветление в село Комарево и това е заради естеството на работа на фирма "Компас", където много работници пристигат на работа или си тръгват през нощта, уточни Каменова.

През декември 2020 година община Берковица е платила за улично осветление 9932 лева, а през декември 2021 година сметката е 30 170 лева. Общата сума на разходите за електричество на кметствата, второстепенните разпоредители с бюджета и за уличното осветление в община Берковица за декември 2020 година е 53 911 лева а за същия месец на 2021 година е 132 383 лева, поясни кметът.

Каменова уточни, че графиците за гасене на тока в селата са предложени от кметовете и кметските наместници и коментира, че няма как високите сметки за ток да се покрият без икономия или без значителна помощ от държавата.
БТА