/ община Монтана
Първа копка за изграждане на младежки център в Монтана по проект с европейско финансиране бе направена днес на мястото, където ще се строи новата сграда от кмета на Монтана Златко Живков в присъствието на областния управител Ванина Вецина и представители на Министерството на образованието и науката.

Проектът е на стойност 3,8 милиона лева, като община Монтана ще отдели 700 000 лева от своя бюджет, а останалите средства ще бъдат отпуснати през Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. Партньор по проекта е Професионален и образователен център "Хрингсяу" от Рейкявик – Исландия, съобщи Живков.

Новият център ще бъде изцяло нова двуетажна сграда с 1400 квадратни метра застроена площ. В нея ще има 15 стаи за настаняване на хора от уязвими групи с 36 места в тях, многофункционална зала за спорт, младежки дейности и конференции с 80 места, семинарна зала с 20 места, зала за модерни танци и гимнастика с 15 места, зала за боулинг с две писти, кабинет по нови технологии и роботика, библиотека с читалня и четири офиса за медиатори по младежки дейности.

Фокус в работата на Младежкия център ще са младежи на възраст 15-29 години, които ще участват в програми за различни дейности, като чрез тях ще се развива потенциалът и гражданското им самосъзнание. Ще има неформално обучение и обмен с други младежки центрове от страната. Очаква се в различните дейности към Младежкия център да се включат над 1000 младежи, като поне 20 на сто от тях ще са от уязвими групи, обяви кметът на Монтана.
 
БТА