/ iStock/Getty Images
Целогодишното ползване за къпане на всички водни обекти, публична общинска собственост - канали, реки, язовири, на територията на община Ловеч забрани със заповед от 10 април кметът Страцимир Петков, съобщиха от Общината.

Разрешено е ползването на водни обекти за къпане, предназначени за това и отговарящи на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи. На собствениците на плувни басейни е разпоредено да осигурят обезопасяването.

Кметът на Ловеч прекрати поръчка за изграждане на сепарираща инсталация за над 7,7 млн. лв.

Предохранителните мерки кметът възлага на собствениците на водни обекти и басейни, а за общинските водни обекти - на кметовете и кметските наместници на населените места.

Определи и длъжностни лица, които да издават актове при установяване на нарушения - служителите на Районното управление на МВР, служителите на отдел „Контрол и сигурност“ към Община Ловеч и кметовете и кметските наместници на селата.

Заповедта е връчена на Регионалната здравна инспекция, областния съвет на БЧК, РУ на МВР, собствениците на водни обекти и плувни басейни, кметовете и кметските наместници на населените места. Контролът по изпълнението ѝ е възложен на зам.-кмета инж. Петър Маринов.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня