/ iStock/Getty Images
Община Троян вече има свое Бранд ръководство, което да регламентира употребата на бранда и слогана на Общината, съобщи кметът Донка Михайлова, ситирана от БТА.

Община Троян ще извърши ремонт на стария конак и детска ясла по проект "Красива България"

"Каталогът, препоръчва и определя основните принципи, фото-стилове, основните елементи и пропорции, видовете шевица, дизайнерски принципи, употребата в бизнес документация и комуникация, рекламни носители и имплементирането им в рекламни сувенири", обясни кметът.

До края на годината ще бъдат изградени всички точки с безплатен Wi-Fi в община Троян

Ръководството е разработено за всички визуално-комуникационни приложения на бранда на Троян. В него се съдържат описания за използването на основните идентификационни елементи, указания и спецификации за най-често срещаните приложения, като например рекламни, канцеларски материали, примери за ко-брандиране, рекламни носители, използване на шевица, цветове и други

В ръководството е упоменат и корпоративният фото-стил, принципи на дизайн и други. Брандбукът ще служи при издаването на рекламни материали и във всички случаи, в които брандът и слоганът биват употребявани. Тяхното използване може да се случва само по реда, описан в ръководството.

В Троян Донка Михайлова печели трети мандат с 54,55 процента

Михайлова припомни, че през октомври 2013 г., Община Троян е патентовала собствен бранд - "Троян, сърцето на Балкана" за срок от 10 години в Патентно ведомство на Република България.

За периода от 2013 г. до настоящия момент, Общината е създала и преиздала множество рекламни материали, разпространили чрез различни канали бранда, слогана и шевицата.

"По този начин популяризира и наложи дестинация Троян, като разпознаваема и предпочитана за отдих и туризъм", посочи още Михайлова.