/ ThinkStock/Getty Images
Нито една от осемте общини в област Ловеч не е осигурила терени за загробване на умрели животни вследствие на заразни болести или заразени животински продукти, съобщиха от Областната администрация.

На последното заседание на Областната епизоотична комисия в Ловеч от общините са изтъкнали, че причината за това са недостигът на финансови средства в бюджетите им и липсата на собствени имоти, съответстващи на изискванията.

В Ловеч гласуват за граждански инициативи

Зам.-областният управител Милко Недялков поясни, че за изграждане на терени за обезвреждане на животински продукти общините могат да кандидатстват за финансиране в хода на бюджетната процедура за следващата година.

Те трябва да внесат в Министерството на финансите за обсъждане предложение за финансово подпомагане със средства от държавния бюджет за изпълнение на дейности по Наредба 3 от 2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасността на храните.

Това, по думите на Недялков, е посочено в писмо до областния управител от Министерството на земеделието, храните и горите, в отговор на отправено запитване от администрация в Ловеч.

"Постоянно имаме случаи на умрели животни, които няма къде да бъдат загробени. Предлага се сега те да бъдат извозени до инсинераторите, което е твърде скъпо.
Трябва наистина да подходим отговорно и да бъдем готови, защото все още не са потушени докрай различните епидемии сред животните", каза още зам.-областният управител.