Параметрите на контрол на питейната вода в Ловеч от централно водоснабдяване съответстват на изискванията, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

След множество запитвания относно мътната вода, течаща от крановете на потребителите в града, от здравната инспекция са извършили контролни изследвания на вода при краен консуматор от пунктове в различни райони на града.

РЗИ в Ловеч проверява питейната вода след сигнали за мътност

След ежедневно проследяване на показателя "мътност" от здравната инспекция посочват, че е „приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“. Затова не е необходимо налагане на забрани и ограничения за ползване на питейната вода.

От РЗИ посочват още, че във връзка с усложнената метеорологична обстановка вследствие обилните валежи в района на водохващанията в село Черни Осъм, довели до повишена мътност на питейната вода, водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. 

На изпълнителния директор на "ВиК" АД, е издадено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. 
БТА