/ ОД на МВР-Кърджали
Какво да правим при силно земетресение и наводнение - по тези две теми получиха основни знания 15 ученици от VІ клас в СУ „Отец Паисий“ с класен ръководител Веселина Кючукова.

ученици пожарна
ОД на МВР-Кърджали

Техни обучители бяха инспектори от пожарната в Кърджали, които два часа и половина запознаваха децата с правилното поведение при тези две природни бедствия. 

ученици пожарна
ОД на МВР-Кърджали

Учениците с интерес наблюдаваха възможностите на пожарогасителната и спасителна техника, с която разполага пожарната.