/ iStock/Getty Images
Нова специализирана социална услуга, насочена към възрастни хора в невъзможност за самообслужване, деца и лица с трайни увреждания, ще бъде създадена в Кърджали.

Решението бе взето на първото за годината заседание на Общински съвет, проведено дистанционно заради COVID мерките.

"Асистентска подкрепа" ще бъде държавно делегирана дейност, която ще обхване 185 потребители и 58 асистенти. Ще осигурява подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация.

Помощта ще бъде организирана по начин, позволяващ комплексното предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда, бе посочено по време на заседанието.

Припомнен бе и опитът на общинската администрация в предоставянето на социални услуги, сред които: "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник". Отчетено бе и че от декември 2019 г. досега на територията на община Кърджали е предоставена подкрепа на повече от 390 лица, сред които и деца с увреждания.
БТА