Септември - месец на превенцията
Септември - месец на превенцията / netinfo
Поредица от инициативи, насочени към ученическата аудитория, са предвидени от полицията през месец септември, който е обявен от ръководството на МВР за месец на превенцията. В проявите ще се включат всички районни полицейски управления на територията на областта, които ще отворят вратите си за ученици и граждани по график. В населените места ще бъдат организирани приемни, в които ще бъдат изслушвани проблеми на гражданите, предложения и мнения за дейността на полицията по превенцията на престъпността. Специално внимание е насочено към ученическата аудитория. Засилено присъствие край училищата на партрулни автомобили в началото на учебната година е предвидено за предпазване на децата от пътни инциденти. В Кърджали и Ардино са планирани състезания по приложно колоездене за майсторите, които желаят да премерят уменията си в този спорт. Участниците от Детската общинска полиция в Крумовград ще се грижат за обществения ред заедно с полицаите при откриването на новата учебна година. Служителите от Крумовград ще демонстрират пред ученици как се действа при залавяне на нарушители на държавната граница, използването на полицейско куче и техника и задържане на лице, извършило нарушение на обществения ред. Срещи с ръководствата на общините и Комисиите за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще бъдат посветени на съвместната дейност през новата учебна година за предпазване на децата от престъпни посегателства. Полицията и общинските власти ще уточнят и темите, на които да бъдат посветени плакати и брошури с превантивен характер.