/ ThinkStock/Getty Images
Районната прокуратура в Кърджали има нов административен ръководител, който официално е встъпил в длъжност, съобщиха от Апелативна прокуратура-Пловдив.

Стоян Моневски е избран за административен ръководител от Прокурорската колегия на ВСС, след проведен конкурс на 6 октомври, а на 28 октомври е бил представен и на колегите си.

Моневски има 16 години юридически стаж. Завършил е специалността "Право" в ЮУ "Неофит Рилски", Благоевград. Работил е като прокурор в районните прокуратури във Враца и Козлодуй, в Софийска градска прокуратура е бил в отдела за разследване на корупционни престъпления.

В периода от 2018 г. до 2020 г. е заместник административен ръководител на Софийска районна прокуратура. В концепцията си пред ВСС като един от приоритетите в развитието на Районна прокуратура-Кърджали е отбелязал запазването и надграждането на постигнатите до момента положителни резултати.
БТА