През 2016 г. в Кърджалийско синдикатите договорили минимална заплата от 503 лв., при 420 лв. за страната

директорът на Националния институт за помирение и арбитраж Владимир Бояджиев представи анализ за колективното трудово договаряне в област Кърджали.
директорът на Националния институт за помирение и арбитраж Владимир Бояджиев представи анализ за колективното трудово договаряне в област Кърджали. / Павел Тенчев
Кърджали е на 21-во място сред  28-те области у нас по брой сключени колективни трудови договори и анекси към тях и на 22-ро по среден брой наети лица по служебно и трудово правоотношение. Това сочат данни от Анализ на колективното трудово договаряне в област Кърджали, изработен от Националния институт за помирение и арбитраж /НИПА/ и представен по време на първото от 2010 година насам заседание на Областния съвет по условия на труд.
Анализът бе представен пред членовете на съвета от директорът на НИПА Владимир Бояджиев. Той подчерта, че като цяло, тенденцията сочи намаляване на броя на Колективните трудови договори /КТД/ в условията на икономическа криза, в Кърджалийско обаче темповете на спад са едва 5 на сто, при 20 % за страната. Над средното равнище е и договорената минимална работна заплата за областта към 31 декември 2016 г – тя е 503 лева, което представлява 19,8 % увеличение спрямо действащата към този период МРЗ за страната от 420 лв.
„Направеният анализ получи висока оценка от социалните партньори, тъй като в него се отчитат положителни резултати по отношение обхвата е усъвършенстването на КТД и уреждането на колективните трудови спорове. Той позволява да се проследи динамиката на процесите по региони и браншове и да се постигнат договорености в полза на работещите, които са над минимално установените по нормативна уредба”, коментира Владимир Бояджиев.