Паспортна пълна с поръчки
Паспортна пълна с поръчки / netinfo
Общо 300 заявления са подадени за един ден в ТЗ “Български документи за самоличност” за изготвяне на паспорти и лични карти. Струпването пред службата съвпада с религиозния мюсюлмански празник, за който пристигнаха доста гости от Република Турция. 20 е броят на експресните поръчки, при които се заплаща петкратната сума на предвидената цена на услугата. Отпечатването на документите в този случай става в рамките на 8 работни часа. Всички останали заявления са за бързи поръчки, които се изпълняват в тридневен срок и за тях се плаща двойно повече от обикновената услуга.